dissabte, 27 d’octubre de 2018

HOLA!
BENVINGUTS AL BLOG D'ANGLÈS. AQUÍ PODREU ESCOLTAR I CANTAR MOLTES CANÇONS I TAMBÉ TROBAREU ALTRES ACTIVITATS QUE FEM A LA CLASSE D'ANGLÈS.

HELLO!
WELCOME TO THE ENGLISH BLOG. HERE YOU CAN LISTEN AND SING SONGS. MOREOVER YOU WILL FIND MANY OTHER ACTIVITIES WE DO IN THE ENGLISH CLASS.